Za izračun potrebne moči radiatorjev ali pa je potrebna skupna moč kotla, upoštevati koeficiente za izgradnjo sekundarne izolacije. Če imate objekt (hiša) s toplotno izolacijo in dvojno zastekljena okna lahko zmanjša vrednost na 20% in povečal, če stavbe brez fasade s slabo izolacijo. Določitev zahteva tudi odvisna od območja, na katerem se nahaja premoženje, za katero se pri izračunu del, ki jih je treba upoštevati tudi.

Velikost in višina prostora je treba vnesti kot decimalno število z največ dve decimalni mesti, npr. 40,25.

Vesolje
Področje [m2]
Višina [m]
Poraba [W]
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00