Datum objave: 25.01.2021

U potrazi ste za novom pumpom za vaše domaćinstvo i naravno prvo što ćete napraviti je provjeriti dostupnost modela i cijena na tržištu surfajući Internetom i pregledavajući web stranice domaćih web shopova.

Dobar potez! Na online ponuda pumpi je prilično bogata i većina trgovaca osigurava dostavu pumpi na vašu kućnu adresu, ali (vijek taj "ali"), broj proizvođača, raznih izvedbi i modela je tako širok da niste sigurni koja vrsta pumpe će najbolje zadovoljiti vaše potrebe?

U tu svrhu napravili smo mali vodić s pregledom osnovnih vrsti pumpi koji bi vam barem malo trebao olakšati potragu.

Pumpa je osnovni element ili "srce" svakog sustava namjenjenog za opskrbu vodom, navodnjavanje, odvodnju ili cirkulaciju tekućine, a njena namjena je pumpanje tekućine pod pritiskom i njena distribucija sustavom.

Funkcioniranje sustava u cijelosti ovisi o pravilnom radi i odabiru odgovarajuće pumpe. Ako je u samom početku odabran uređaj koji svojim karakteristikama kao što su potrebna snaga, dizajn, namjena itd., ne odgovara zahtjevima instalacije i potrebama korisnika kvarovi su neizbježni a samim tim i dodatni troškovi za vlasnika sustava.

Kod odabira odgovarajuće pumpe za vaše potrebe, u obzir je svkako potrebno uzeti:

 • namjenu (svrhu) u koju će se pumpa koristiti
 • željene tehničke karakteristike pumpe
 • upravljanje i odabir ostalih kompatibilnih elemenata sustava

Odabir vrste pumpe obzirom na namjenu

Prvi korak u odabiru odgovarajuće pumpe je definirati točnu namjenu, a osnovna podjela pumpi po njihovoj namjeni je na slijedeće kategorije:

1. Pumpe za pitku vodu

1.1. Dubinske bunarske pumpe za bušotine i zdence

Najčeśći izbor za potrebe oprskom vodom iz bušotina i zdenaca, mogu se koristiti u kombinaciji sa tlačnim spremnikom (hidroforom), ili bez njega. 

1.2. Dubinske bunarske pumpe s plovkom

Tvornički ugrađeni plovak sluči kao primarna (ili dodatna) zaštita za slučaj nestanka vode (odnosno za pad razine vode ispod razine crpljenja). Ove pumpe moguće je instalirati samo u zdencima čiji promjer osigurava nesmetanu funkciju plovka. 

1.3. Periferne (površinske) pumpe

Koriste se u kombinaciji s tlačnim spremnicima vode (hidroforima). Prednost u odnosu na dubinske pumpe je lak pristup za potrebe odžavanja, no u isto vrijeme nedostatak je potreba za dodatnim prostorom za instalaciju pumpe kao i zvuk rada (buka), te zbog toga nisu prikladne za instalaciju u neposrednoj blizini stambenog prostora).

1.4. Pumpe za povišenje tlaka

Koriste se za povišenje pritiska (tlaka) u instalacijama u slučaju kada pritisak iz opskrbne mreže ne zadovoljava potrebe postavljene instalacije u kućanstvu.

1.5. Periferne (površinske) prijenosne (vrtne) pumpe

Lako se prenose i koriste se najčešće za potrebe navodnjavanja vrtova i okućnica. Obično imaju ručku koja olakšava njihovo brzo premještanje na parceli i na el. instalaciju se spajaju pomoću produžnog kabela.

1.6. Hidropak setovi

Periferne pumpe u setu sa spremnicima, obično manje litraže (oko 24 - 35L). Male dimenzije i kompaktnost čine ih podobnima za primjenu u vikend kućama i manjim domaćinstvima. Dolaze kompletirane sa svim osnovnim elementima kao što su manometar, spjno crijevo spremnika i pumpe, tlačna sklopka itd.

1.7. Vrtne (ručne) bunarske pumpe

Ukras za vaš vrt ili park uz istovremenu mogućnost dobave vode bez potrebe za el. energijom).

2. Pumpe za nečistu (otpadnu) i tehničku vodu

2.1. Potopne pumpe za čistu i prljavu vodu 

Poznate i pod nazivom "drenažne" pumpe, koriste se za brzo i efikasno pretakanje vode, navodnjavanje i odvodnju u domaćinstvima, poljoprivrednim gospodarstvima i građevini. Često dolaze u kombinaciji s plovkom kao zaštitom od rada na suho. Razlikuju se modeli za čistu vodu i modeli za onečišćenu vodu. Pumpe za čistu vodu koristite samo za vodu bez čestica, dok pumpe za prljavu vodu možete koristiti i za pumpanje vode u kojoj ima pijeska ili sličnih čestica nečistoće. Slana voda zahtjeva posebne, za to namijenjene pumpe.

2.3. Potopne pumpe sa mehanizmom za usitnjavanje

Ovi modeli pumpi opremljeni su noževima (ili drugim odgovarajućim mehanizmom) za usitnjavanje nečistoća u tekućini koja se crpi čime se osigurava pouzdano ispimpavanje tekućina koje sadrže značajan udio nečistoća (npr. septičle jame). 

2.4. Motorne pumpe

Motorne pumpe (najčešće benzinske) omogućuju crpljenje vode na područjima bez el. energije. Čessto se koriste za navodnjavanje u poljoprivredi na parcelama gdje nije dostupan izvoe el. energije.

2.5. Traktorske (kardanske) pumpe

Pumpe pogonjene putem traktorskog kardana koriste se najčešće u poljoprivredi za navodnjavanje ili isušivanje.

3. Sanitarne pumpe

3.1. Sanitarne pumpe za odvod vode iz kućanstva

Sanitarne pumpe i crpne stanice za odvod otpadnih voda namijenjene su za upotrebu uz kućne sanitarne uređaje, neovisno gdje se oni nalazili i neovisno o gravitacijskom sustavu za odvod. Ovi uređaji prikupljaju i crpe otpadne vode te ih pod pritiskom dostavljaju do sustava postojeće odvodnje.

3.2. Pumpe za odvod kondenzata

Koriste se za odvod kondenzata u sustavima centralnog grijanja, kod rashladnih uređaja i za potrebe klimatizacije. Svoju primjenu najčešće nalaze u ugostiteljstvu (za odvod kondenzata iz rashladnih vitrina i sl.), kao i u kućanstvima (za odvod kondenzata koji nastaje kao posljedica rada klima uređaja, kondenzacijskih plinskih uređaja i itd.).

4. Cirkulacijske pumpe (za cirkulaciju vode ili drugog medija u instalacijskim sustavima)

4.1. Pumpe za centralno grijanje

Cirkulacijske pumpe za sustave centralnog grijanja omogućuju kruženje medija kroz sustav centralno grijanja

4.2. Pumpe za recirkulaciju sanitarne vode

Sanitarne cirkulacijske pumpe namijenjene su recirkulaciji tople sanitarne vode u domaćinstvima čime se omogućuje trenutna dostupnost tople vode na potrošnim mjestima (slavinama)

4.3. Pumpe za solarne sustave

Cirkulacijske pumpe za solarne sustave, za razliku od pumpi namijenjenih instalacijama centralnog grijanja obično dolaze u izvedbama namijenjenim većim radnim temperaturama i s većom visinom dobave (u skladu sa tehničkim specifičnostima solarnih sustava za zagrijavanje tople vode).

4.4. Pumpne stanice (grupe)

Pumpne grupe (ili stanice) preddefinirani su sklopovi sa ugrađenim cirkulacijskim pumpama za razne namjene sustava grijanja (podno grijanje, radijatorsko grijanje, solarni sustavi). Obično dolaze u izolacijskom kućištu sa svrhom smanjenja toplinskih gubitaka.

5. Pumpe za posebne namjene

5.1. Pumpe za testiranje pritiska i punjenje instalacijskih sustava

5.2. Pumpe za pretakanje goriva

5.3. Bazenske pumpe

5.4. Pumpe za fontane

5.5. Razne industrijske pumpe

Tehnička svojstva (performanse) pumpe

Nakon odabira odgovarajuće vrste pumpe, iznimno je bitno odabrati proizvod s odgovarajućim performansama (karakteristikama) koje zadovaljavaju potrebe predviđene instalacije.

Ovisno o vrsti pumpe, željenim performansama i vrsti instalacije, potrebno je obratiti pozornost na slijedeće karakteristike:

 • snaga pumpe - obično izražena u W
 • protok - obično izražen u l/min, l/min ili m3/h
 • visinu dobave - to je najveća visina na koju pumpa može podignuti vodu
 • dubinu dobave - najveća dubina sa koje pumpa uzima vodu (kod potopnih pumpi to je ujedno dubina uranjanja, a kod centrifugalnih je do visinska razlika između pumpe i završetka usisne cijevi)
 • dimenzije priključaka - za povezivanje na instalaciju
 • dimenzije pumpe - posebno je bitan promjer kod potopnih pumpi za bušotine (pumpa mora imati manji promjer od promjera bušotine)

Upravljanje i ostale komponente sustava

Nakon što je odabrana adekvatna pumpa za zadovoljenje potreba korisnika, potrebno je razmisliti i o ostalim komponentama sustava potrebnim za pravilno i nesmetano funkcioniranje kao što su:

 • upravljačka jedinica (način upravljanja pumpom)
 • zaštita od rada na suho i pregorijevanja
 • nepovratni ventil
 • potreba za spremnikom vode (hidroforom)
 • dimenzije priključaka komponenti
 • nabava ostalog materijala za izvedbu instalacije (cijevi, ventili, spojnice, mjerači pritiska itd.)

Konačni odabir proizvoda

Kod konačnog odabira proizvoda (prije kupnje), svakako preporučujemo da se za stručni savijet obratite vašem vodoinstalateru, ili drugoj stručnoj osobi, kako biste potvrdili adekvatnost odabrane pumpe. Na osobi koja vrši ugradnju pumpe odgovornost je da procijeni i svajetuje kupca vezano za odabir modela i karakteristika pumpe koja će najbolje zadovoljiti potrebe kupca.

 


Pogledaj ponudu pumpi


 

Imate komentar ili savjet?

Pozivamo vas da ih ostavite u nastavku. Vaše upite šaljite na [email protected].

Učitavanje komentara