Zatražite poziv

Brza narudžba
Moj profil
Košarica je prazna
0 kom
0 kom

U košarici0 kom

Do besplatne dostave nedostaje vam 10.000,00 €
Početna Blog Novosti EU projekti
Razvojni projekti tvrtke

EU projekti

Ovaj poziv se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Termometal d.o.o.

28.02.2020.

 

www.strukturnifondovi.hr


Razvojni projekti tvrtke

O projektu

Novosti o projektu

Kontakt osobe za projekt


O projektu

Ovaj poziv se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Termometal d.o.o.

Opis projekta

Podaci o projektu

Očekivani učinci projekta

Aktivnosti projekta

Horizontalne teme


Opis projekta

Tvrtka Termometal d.o.o. dana 09.12.2019. godine potpisala je ugovor o provedbi razvojnog projekta pod nazivom „Informatizacija poslovanja tvrtke Termometal d.o.o.“ s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO). Projekt je odobren u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) - 2“, kojeg provodi Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija koji se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).

Tvrtka nastoji unaprijediti svoje proizvodne procese i poslovanje kako bi zadržala postojeću poziciju na tržištu te proširila poslovanje na nova tržišta. Kroz ovaj projekt, tvrtka će poboljšati svoj položaj na tržištu, diferencirati se od konkurencije pružajući dodanu vrijednost kupcima (implementacija programskog rješenja za upravljanje odnosima s kupcima u poslovanju tvrtke), što će sveukupno dovesti do povećanja prihoda od prodaje, smanjenja troškova poslovanja i daljnjeg razvoja tvrtke.

Ovim projektom, tvrtka Termometal d.o.o., nabavit će informatičku opremu za nadogradnju postojećeg hardvera s ciljem postizanja osnovnih preduvjeta za uspješnu implementaciju softvera (šest stolnih računala, dva prijenosna računala, server s pripadajućim licencama te troškovi kabeliranja i umrežavanja). Također, nabavit će se sustav za unapređenje poslovnih procesa, kao što su ERP sustav koji se sastoji od sljedećih modula: financijsko poslovanje, obračun plaća, dugotrajna imovina, kadrovska evidencija, nabava, veleprodaja proizvodnja, maloprodaja-uredsko poslovanje i maloprodaja-blagajna. Osnovni ERP sustav nadograditi će se specijaliziranim softverskim rješenjem za upravljanje odnosima (CRM) i softverskim rješenjem za praćenje distribucije proizvoda koji će se izraditi prema zahtjevima tvrtke.

Navedena programska rješenja automatizirati će poslovne procese, uspostaviti zajedničku bazu podataka te integrirati poslovne procese s računovodstvom.

Projektom je unutar aktivnosti nabave ERP sustava predviđeno provođenje edukacije za uspješno korištenje ERP sustava, a kojom će se podići kompetentnost minimalno 8 zaposlenika tvrtke.

Provedbom projektnih aktivnosti ostvarit će se opći i specifični ciljevi poziva.

Opći cilj: Poduprijeti MSP-ove na primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije radi optimiziranja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća.

Specifični cilj: Jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja tvrtke Termometal d.o.o. primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u RH.

Predloženim razvojnim projektom tvrtka Termometal d.o.o. zadržati će trenutnu tržišnu poziciju, povećati konkurentnost na domaćem i inozemnom tržištu te stvoriti preduvjete za daljnji rast i širenje. Također, racionalnija i efikasnija upotreba proizvodnih inputa rezultirati će rastom prihoda (planirani rast prihoda dvije godine nakon završetka provedbe projekta za minimalno 1.200.000,00 kn), očuvanje postojećih radnih mjesta i povećanje broja zaposlenih (povećanje broja zaposlenih u odnosu na 2017. godinu za minimalno 1 osobu).


Podaci o projektu

OPĆI CILJ: Poduprijeti MSP-ove na primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije radi optimiziranja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 641.271,05 kuna

UKUPNI PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: 513.016,84 kuna

ODOBRENA POTPORA: 328.330,77 kuna

STOPA SUFINANCIRANJA: 64%

TRAJANJE PROJEKTA: 12 mjeseci

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 01.10.2019. - 01.11.2020.

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

 • Nabavljena i instalirana informatička oprema
 • Uspostavljen integrirani informatički sustav (ERP, CRM i specijalizirani softver)
 • Očuvana radna mjesta i zaposlen minimalno 1 djelatnik
 • Unaprijeđena znanja i vještine zaposlenika u radu na novim softverima i sustavima
 • Javnost upoznata s provedbom projekta
 • Uspješno proveden projekt

Očekivani učinci projekta

Očekivani ishodi projekta: doprinos optimizaciji poslovnih procesa, integracija poslovnih funkcija, učinkovitija organizacija tijeka rada, poboljšana interakcija s klijentima i dobavljačima te bolji tržišni položaj.

Uspješna provedba, rezultirat će pozitivnim srednjoročnim i dugoročnim učincima, koji se mogu sažeti kako slijedi:

 • stvoreni preduvjeti za daljnje širenje i rast
 • racionalnija i efikasnije upotreba proizvodnih inputa
 • smanjenje cijene koštanja proizvoda
 • rast poslovnih prihoda za minimalno 1.200.000,00 kn dvije godine nakon završetka provedbe projekta
 • očuvanje postojećeg broja zaposlenih i povećanje broja zaposlenih za minimalno 1 djelatnika
 • povećana razina kompetentnosti minimalno 8 zaposlenika

Realizacijom projekta, tvrtka Termometal d.o.o. će poboljšati svoj položaj na tržištu, diferencirati se od konkurencije pružajući dodanu vrijednost kupcima (implementacija programsko rješenja za upravljanje odnosima u poslovanje tvrtke), što će sveukupno dovesti do povećanja prihoda od prodaje, smanjenja troškova poslovanja i daljnjeg razvoja tvrtke.


Aktivnosti projekta

 1. Priprema projektnog prijedloga
 2. Nabava informatičke opreme
 3. Nabava softvera za praćenje distribucije
 4. Nabava ERP sustava i edukacija zaposlenika
 5. Nabava softvera za upravljanje odnosima (CRM sustav)
 6. Upravljanje projektom
 7. Promidžba i vidljivost

Horizontalne teme

Promicanje ravnopravnosti spolova.

Tvrtka u svom poslovanju poštuje sve odredbe Zakona o ravnopravnosti spolova (NN, br. 82/08) i Zakona o suzbijanju diskriminacije (NN, br.85/08, 112/12). U tvrtki je zaposleno 11 djelatnika kojima je osigurano radno okruženje bez spolnog uznemiravanja, vrijeđanja ili ugrožavanja bilo koje vrste. Zaposlenici su za svoj rad plaćeni jednako bez obzira na spol, rod, dob ili vjersko uvjerenje. Svi djelatnici osposobljeni su za obavljanje radnih obveza i svi imaju jednake mogućnosti za napredovanje. Djelatnost kojom se tvrtka bavi je specifična što se tiče strukture zaposlenih prema spolu. Iako je veći omjer muškaraca u odnosu na žene, pri zapošljavanju, oba spola imaju jednake mogućnosti. Sastavni dio provedbe projekta je implementacija politike jednakih mogućnosti kroz promicanje ravnopravnosti spolova koja će biti sastavni dio strategije zapošljavanja novih zaposlenika

Promicanje jednakih mogućnosti i nediskriminacija.

Provedba ovog projekta direktno doprinosi promicanju ravnopravnosti spolova i jednakih mogućnosti jer je razvojem tehnologije omogućeno da mnoge stvari obavljaju i fizički manje snažne osobe (žene i osobe s invaliditetom). Uz poštivanje načela jednakosti spolova, tvrtka Termometal d.o.o. je od osnivanja otvorena prema angažiranju osoba bez obzira na njihove etičke, vjerske, nacionalne, spolne orijentacije i druge različitosti. Projektom je predviđeno zapošljavanje jednog novog djelatnika te će prilikom zapošljavanja tvrtka omogućiti jednake mogućnosti zaposlenja muškarcima i ženama. Uključenost mjera promicanja jednakih mogućnosti i socijalne uključenosti u projekt su: u projektu nisu isključene osobe s invaliditetom (svima dostupna radna mjesta), novo zapošljavanje, uz razvoj novih softvera stvoriti će se i mogućnost za dodatno obrazovanje (informatičko) koje smanjuje stupanj socijalne isključenosti.

Pristupačnost građevinama.

Pristupačnost građevina za osobe s invaliditetom uređena je sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji i Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Prostorna organizacija tvrtke (prizemlje, bez fizičkih barijera za kontakte s klijentima /partnerima) omogućava dostupnost usluga osobama s invaliditetom.

Zelena javna nabava.

Projektom se neće utjecati na zelenu javnu nabavu.

Klimatski izazovi.

Realizacijom ovog projekta i uvođenjem ERP sustava, utječe se na smanjenje uporabe papira i cjelokupne papirologije tvrtke. Umrežavanjem odjela organizacije smanjuje se i potreba za fizičkim dokumentom ili nalogom za nabavu zaliha, povećanjem proizvodnje, dostavom proizvoda u poslovnice jer sve informacije idu putem zajedničke baze podataka čiju nadogradnju realizira ovaj projekt. Osim smanjenja papirologije, bolje se organizira i gospodarenje otpadom jer nakon što se dostave proizvodi, materijali, ili zalihe, automatski se zna da je morao biti bačen
njihov omot, materijal u kojemu su dostavljene. Sustav omogućava brojanje kilaže neiskorištenog materijala od proizvodnje, tzv. "otpadaka", čije će se stanje bilježiti u sustavu kao i njihovo zbrinjavanje. Tim elementima u projektiranju maksimalno će se iskoristiti mjere kojima se odgovara na klimatske izazove. Dokazano je da oko 51 % potrošnje električne energije iz ICT sektora otpada na telekomunikacijsku infrastrukturu i podatkovne centre. Usprkos tome, ICT rješenja mogu reducirati sveukupnu predviđenu globalnu emisiju CO2 za 14,2 % tijekom 2020.
godine. Zadnje procjene taj postotak podižu na 16,5 %. ICT sektor ima velik potencijal za uštedu te omogućava mnogo efikasnije i ekološki prihvatljivije upravljanje resursima. Provedbom projekta tvrtke Termometal d.o.o., ostvarit će se uštede u potrošnji električne energije koje će se postići optimizacijom mrežne infrastrukture i arhitekture mrežnih elemenata što će omogućiti štedljivije, učinkovitije i brže upravljanje poslovnim procesima jer će izbaciti iz poslovanja uređaje koji nisu troše više energije, a nisu adekvatni za buduće poslovanje.

Učinkovitost resursa.

Informatizacijom tvrtke Termometal d.o.o., postići će se smanjenje količine otpada i uštede na energiji – boljom logistikom, pravovremenom izmjenom informacija, boljom kontrolom nad stupnjem izvršenja radnih naloga, i uopće boljom koordinacijom svih odjela tvrtke. Posljedično će doći do smanjenja troškova po jedinici proizvoda, smanjenje praznih hodova, ušteda vremena i energije, što će imati pozitivan utjecaj na učinkovitost resursa u tvrtki Termometal d.o.o. Provedbom projekta, pozitivno će se utjecati na realizaciju Plana za resurno učinkovitu Europu i sami cilj Europe 2020. stvaranje pametnog, održivog i uključivog gospodarstva. Unapređenjem informacijskog sustava u tvrtki Termometal d.o.o. doprinosi se i razvoju jedinstvenog informacijskog sustava zaštite okoliša jer će nova IKT omogućiti praćenje relevantnih podataka, informacija i dokumenta vezanih za zaštitu okoliša.

Načela zelenog rasta.

U tvrtki se kontinuirano prati potrošnja energije, a otpad se zbrinjava na adekvatan način. Otpad se raščlanjuje na bezopasan i opasan te se zasebno prikuplja tekstilni, papirnati, plastični i opasan otpad, a zbrinjavaju ga tvrtke koje se bave zbrinjavanjem otpada u skladu sa zakonima i propisima. Informatizacijom tvrtke postići će se smanjenje količine otpada i veća ušteda energije. Uvođenjem novih IKT-a, pozitivno će se utjecati na učinkovitost resursa, a samim time imati će i pozitivan utjecaj na načela zelenog rasta. Istraživanja su dokazala da oko 51 % potrošnje
električne energije iz IKT sektora otpada na telekomunikacijsku infrastrukturu i podatkovne centre. Usprkos tom velikom postotku, procjenjuje se da bi IKT rješenja mogla reducirati sveukupnu predviđenu globalnu emisiju CO2 za 14,2 % tijekom 2020. godine. Zadnje procjene taj postotak podižu na 16,5 %. S obzirom na to da IKT sektor troši sve više energije, s druge strane pokazuje velik potencijal za uštedu te omogućava mnogo efikasnije i ekološki prihvatljivije upravljanje resursima. Provedbom predloženog projekta ostvariti će se značajne uštede u potrošnji električne energije koje će se postići optimizacijom mrežne infrastrukture i arhitekture mrežnih elemenata: uvođenje novih softvera i nove informatičke opreme omogućiti će se štedljivije, učinkovitije i brže upravljanje poslovnim procesima jer će izbaciti iz upotrebe uređaje koji nisu adekvatni i time smanjiti potrošnju električne energije na minimalnu razinu.


Novosti o projektu

15.04.2020. - OBJAVA NATJEČAJA:

U sklopu projekta, dana 15.04.2020. objavljen je natječaj za javnu nabavu.

Predmet nabave je nabava softvera u sklopu provedbe projekta „Informatizacija poslovanja tvrtke Termometal d.o.o.“.

Nabava je podijeljena na grupe:

 • Grupa 1. Softver za praćenje distribucije
 • Grupa 2. ERP sustav s edukacijom zaposlenika
 • Grupa 3. Softver za upravljanje odnosima (CRM sustav)

Rok za dostavu ponuda je 27.04.2020. u 12:00h.

Sve detalje o natječaju i dokumentaciju za prijavu možete pronaći ovdje.

 

06.05.2020. - JAVNA OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA:

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru Grupa 1

Odluka o odabiru Grupa 2

Odluka o odabiru Grupa 3


Kontakt osoba za projekt

Zoran Miščević, direktor

Telefon: +385 98 436 766

E-mail: [email protected]

Komentari (0)
Imate komentar ili savjet?

Ocijenite proizvod

Vaša email adresa neće biti javno objavljena te će ista poslužiti isključivo za potrebe odgovaranja na vaše upite.

Zatražite poziv

Upišite tražene podatke kako bi vas mogli kontaktirati.

Zatražite poziv

Upišite tražene podatke kako bi vas mogli kontaktirati.

Radno vrijeme: Pon - Pet od 7 do 19h, Sub od 7 do 14h

Vaša privatnost i osobni podaci su nam bitni. Sukladno novoj Općoj uredbi o zaštiti podataka ažurirali smo naše Uvjete kupnje.

Kako bi se osigurao ispravan rad ovih web-stranica, ponekad na vaše uređaje pohranjujemo male podatkovne datoteke poznate pod nazivom kolačići.

Više o Uvjetima kupnje pročitajte ovdje.
Više o Pravilima o korištenju kolačića pročitajte ovdje.

Postavke o kolačićima možete urediti i/ili ažurirati ili obrisati prilikom svakog posjeta našoj stranici. O svemu više pročitajte u Pravilima o korištenju kolačića.

Live chat
Sendgrid

Google tag manager
Google analytics